Zmień język:

Polski (PL) English (EN) Russian (Russia) German (DE)

KARRIERE

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.


 

STANOWISKO

Junior Project Manager – miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenia wyższe budowlane,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego,
 • Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru - specjalność konstrukcyjno-budowlana;
 • Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Mile widziane uprawnienia projektowe,
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz skutecznego egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego realizacji zleconych w ramach inwestycji zadań,
 • Dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
 • Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zarządzanie projektami w zakresie nadzoru inwestorskiego i koordynacji najemców w tym przygotowywanie specyfikacji technicznej, organizacja przetargów, wybór podwykonawców, weryfikacji projektów budowlanych, zarządzanie procesem projektowania, nadzorowanie budowy, przeprowadzanie odbiorów powierzchni,
 • Monitorowanie postępów w realizowanych projektach za pomocą dostępnych narzędzi, ocena kosztorysów budowlanych, w tym przygotowywanie wstępnych, okresowych i końcowych raportów, zgodnie ze standardami,
 • Zapewnianie zgodności realizowanych prac z wymogami klienta, aktualnymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa,
 • Prowadzenie lub udział w procesie ofertowania – przygotowywanie, prezentowanie oraz negocjowanie ofert,
 • Nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji na każdym z jej etapów, aż do odbiorów końcowych i przekazaniu do użytkowania (kontrola harmonogramu, wykonania budżetu inwestycji, zgodności z zatwierdzonym projektem oraz standardami jakości)
 • Doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

 

WYMAGANIA

 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor nadzoru - specjalność sanitarna,
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń,
 • mile widziane uprawnienia projektowe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
 • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na budowie,
 • koordynowanie i odbiory prac Wykonawców na budowie,
 • opiniowanie opracowań projektowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • opiniowanie zgodności prac projektowych i robót budowlanych z warunkami kontraktu, koordynacja procesu budowy oraz nadzór nad jakością wykonywanych robót,
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania prac budowlanych,
 • kontrola terminowości realizacji robót oraz osiągania poszczególnych etapów prac na budowie,
 • raportowanie postępów prac budowlanych do Inwestora,
 • przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,
 • Udział w testach, próbach, rozruchach urządzeń technicznych oraz kontrola sporządzanych protokołów,
 • doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych,
 • udział w ostatecznym zamknięciu projektu pod względem finansowym oraz formalnoprawnym,
 • nadzorowanie zakończenia procesu inwestycyjnego poprzez nadzorowanie usuwania wad,
 • współpraca z Project Managerem i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz Kierownikiem Budowy.

 

STANOWISKO

Kierownik budowy

 

WYMAGANIA:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby inżynierów;
 • min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy;
 • min. 1 inwestycja budowlana nadzorowana od przekazania placu budowy do jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartości powyżej 2 mln PLN;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • systematyczność;
 • komunikatywność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sprawowanie obowiązków Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przez cały okres trwania projektu;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • dbałość o terminowość realizacji inwestycji;
 • koordynowanie pracy podległego zespołu;
 • opracowywanie pism, oświadczeń, harmonogramów, zestawień;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu ofert;
 • współpraca i kontakty z inwestorem, kierownikiem kontraktu, projektantami i innymi podmiotami w ramach prowadzonych prac;
 • dbałość o przestrzeganie procedur BHP;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego;

 

STANOWISKO

Stażysta

 

WYMAGANIA

 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Systematyczność;
 • Komunikatywność.
 • Mile widziane zainteresowanie budownictwem zrównoważonym,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru robót budowlanych konstrukcyjnych

 

WYMAGANIA

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlano-konstrukcyjnych, co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej roboty budowlane;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

STANOWISKO

Inżynier budownictwa / Administrator projektu

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenia wyższego budowlanego;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenia w nadzorowaniu realizacji projektów budowlanych,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu;
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
 • Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
 • Prowadzenie dokumentacji robót;
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
 • Udział w procesie kosztorysowania;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

Siedziba główna

PM Services Poland Sp. z o.o.
Lastadia Office
ul. Zbożowa 4
70 – 653 Szczecin

Telefon: +48 91 831 27 00
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Oddział mazowiecki

Województwo mazowieckie

pl. Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa

Telefon: +48 723 193 245
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Oddział wielkopolski

Województwo wielkopolskie

ul. Grunwaldzka 519A
62-064 Plewiska

Telefon: +48 693 910 507
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Um dem Nutzer einen maximalen Komfort bei der Benutzung der Webseite zu ermöglichen werden durch diese Seite Cookies verwendet. Details dazu sind in unserer  Datenschutzerklärung vom Webservice angegeben. Klicke ich bin damit einverstanden“ , damit diese Information nicht  wieder angezeigt wird.