Zmień język:

Polski (PL) English (EN) Russian (Russia) German (DE) Arabic (اللغة العربية)

Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru branży elektrycznej z doświadczeniem na farmach wiatrowych– miejsce pracy: Plewiska koło Poznania i nadzorowane projekty

 

WYMAGANIA

 • Zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Doświadczenie przy pracy na farmach wiatrowych (w tym linie WN, SN, podłączanie turbin, GPO),
 • Uprawnienia budowlane elektryczne,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty),
 • Swobodna obsługa pakietu Ms Office, oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność zdobycia potrzebnych informacji,
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • Gotowość do pracy na projektach farm wiatrowych
 • Prawo jazdy kategorii B

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Współpraca z Inspektorami innych branż,
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu,
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót,
 • Współpraca przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców,
 • Prowadzenie dokumentacji robót,
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji,
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych,
 • Kontrola stosowanych materiałów i ich akceptowanie,
 • Kontrola obiegu i poprawności dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub własna działalność
 • Pakiet medyczny
 • Stanowisko w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającym się środowisku organizacyjnym

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru robót budowlanych konstrukcyjnych

 

WYMAGANIA

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlano-konstrukcyjnych, co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej roboty budowlane;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

STANOWISKO

Inżynier budownictwa / Administrator projektu

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenia wyższego budowlanego;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenia w nadzorowaniu realizacji projektów budowlanych,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu;
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
 • Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
 • Prowadzenie dokumentacji robót;
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
 • Udział w procesie kosztorysowania;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru branży elektrycznej – miejsce pracy: Szczecin i okolice

 

WYMAGANIA:

Zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
Uprawnienia budowlane elektryczne,
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty),
Swobodna obsługa pakietu Ms Office, oraz programu AutoCad,
Umiejętność zdobycia potrzebnych informacji,
Znajomość języka angielskiego, niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
Gotowość do pracy wyjazdowej
Prawo jazdy kategorii B


ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Współpraca z Inspektorami innych branż,
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu,
Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót,
Współpraca przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców,
Prowadzenie dokumentacji robót,
Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji,
Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych,
Kontrola stosowanych materiałów i ich akceptowanie,
Kontrola obiegu i poprawności dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów


OFERUJEMY:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub własna działalność
Pakiet medyczny
Stanowisko w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającym się środowisku organizacyjnym

STANOWISKO

Inżynier budowy branży elektrycznej

 

WYMAGANIA

 • Zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wykształcenie: wyższe, wydział elektryczny,
 • Absolwent, student studiów zaocznych lub ostatni rok studiów dziennych,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty),
 • Swobodna obsługa pakietu Ms Office, oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność zdobycia potrzebnych informacji,
 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy,
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Współpraca z Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu;
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
 • Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
 • Prowadzenie dokumentacji robót;
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

 

WYMAGANIA

 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor nadzoru - specjalność sanitarna,
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń,
 • mile widziane uprawnienia projektowe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
 • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na budowie,
 • koordynowanie i odbiory prac Wykonawców na budowie,
 • opiniowanie opracowań projektowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • opiniowanie zgodności prac projektowych i robót budowlanych z warunkami kontraktu, koordynacja procesu budowy oraz nadzór nad jakością wykonywanych robót,
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania prac budowlanych,
 • kontrola terminowości realizacji robót oraz osiągania poszczególnych etapów prac na budowie,
 • raportowanie postępów prac budowlanych do Inwestora,
 • przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,
 • Udział w testach, próbach, rozruchach urządzeń technicznych oraz kontrola sporządzanych protokołów,
 • doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych,
 • udział w ostatecznym zamknięciu projektu pod względem finansowym oraz formalnoprawnym,
 • nadzorowanie zakończenia procesu inwestycyjnego poprzez nadzorowanie usuwania wad,
 • współpraca z Project Managerem i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz Kierownikiem Budowy.

 

STANOWISKO

Konsultant ds. Certyfikacji

 

WYMAGANIA

 • Student lub absolwent studiów wyższych
 • Chęci oraz predyspozycje do zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności
 • Dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office
 • Dokładne i szybkie wykonywanie powierzonych zadań

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przygotowanie i weryfikacja dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów Certyfikacji
 • Bieżąca administracja dokumentacji projektowej
 • Przygotowywanie raportów z poszczególnych etapów realizacji projektów
 • Kontrola certyfikowanych budów - opracowanie raportów z wizyt
 • Udział w rozmowach z kontrahentami
 • Przygotowywanie zestawień/prezentacji/materiałów zleconych przez przełożonego
 • Dbałość o wysoki standard wykonywanych usług                                                          

OFERUJEMY

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności
 • Doskonały start w karierę zawodową
 • Możliwość rozwoju i szkoleń zawodowych
 • Pracę w gronie specjalistów, w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w nowoczesnym i komfortowym biurowcu

STANOWISKO

Kierownik budowy

 

WYMAGANIA:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby inżynierów;
 • min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy;
 • min. 1 inwestycja budowlana nadzorowana od przekazania placu budowy do jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartości powyżej 2 mln PLN;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • systematyczność;
 • komunikatywność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sprawowanie obowiązków Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przez cały okres trwania projektu;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • dbałość o terminowość realizacji inwestycji;
 • koordynowanie pracy podległego zespołu;
 • opracowywanie pism, oświadczeń, harmonogramów, zestawień;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu ofert;
 • współpraca i kontakty z inwestorem, kierownikiem kontraktu, projektantami i innymi podmiotami w ramach prowadzonych prac;
 • dbałość o przestrzeganie procedur BHP;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego;

 

STANOWISKO

Inspektor ds. BHP– miejsce pracy: Szczecin i okolice

 

WYMAGANIA

 • Co najmniej 5 letnie, udokumentowane doświadczenie w służbie BHP
 • Wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu BHP
 • Dobra, komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Komunikatywność, samodzielność, konsekwencja w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie pracy na projektach technologicznych, chemicznych, instalacjach specjalistycznych
 • Prawo jazdy kat. B

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP
 • Prowadzenie i zarządzanie dokumentacją (kontrola ważności badań lekarskich , dokumentów potwierdzających ukończone szkolenie BHP)
 • Wdrażanie standardów bhp i wewnętrznych procedur ustalonych z klientem, w zależności od potrzeb danego projektu
 • Działania poprawiające bezpieczeństwo pracowników
 • Kontrola sprzętu, maszyn w celu wykrycia potencjalnie niebezpiecznych warunków pracy
 • Sporządzanie wewnętrznych raportów oraz raportowanie do klienta
 • Aktualizacja dokumentów BHP

 

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub własna działalność
 • Pakiet medyczny
 • Stanowisko w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającym się środowisku organizacyjnym

 

STANOWISKO

Stażysta

 

WYMAGANIA

 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Systematyczność;
 • Komunikatywność.
 • Mile widziane zainteresowanie budownictwem zrównoważonym,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

Siedziba główna

PM Services Poland Sp. z o.o.
Lastadia Office

ul. Zbożowa 4
70 – 653 Szczecin

Telefon: +48 91 831 27 00
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Poznań

Województwo wielkopolskie

ul. Grunwaldzka 519E
62-064 Plewiska

Telefon: +48 693 910 507
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Warszawa

Województwo mazowieckie

 

Aleje Jerozolimskie 53 lok 219
00-697 Warszawa

Telefon: +48 695 970 090
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Oddział Koszalin

Województwo zachodniopomorskie

 

 ul. Szczecińska 42
75-137 Koszalin

Telefon:  +48 693 840 703
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.