Zmień język:

Polski (PL) English (EN) Russian (Russia) German (DE) Arabic (اللغة العربية)

Карьера

В связи с динамичным развитием компании, мы ищем кандидатов на должности: 
К сожалению, данный материал доступен только на польском языке.


 

STANOWISKO

Junior Project Manager – miejsce pracy: Warszawa

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenia wyższe budowlane,
 • Dobrą znajomość języka angielskiego,
 • Min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor Nadzoru - specjalność konstrukcyjno-budowlana;
 • Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • Mile widziane uprawnienia projektowe,
 • Umiejętność kierowania zespołem oraz skutecznego egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego realizacji zleconych w ramach inwestycji zadań,
 • Dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
 • Samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Zarządzanie projektami w zakresie nadzoru inwestorskiego i koordynacji najemców w tym przygotowywanie specyfikacji technicznej, organizacja przetargów, wybór podwykonawców, weryfikacji projektów budowlanych, zarządzanie procesem projektowania, nadzorowanie budowy, przeprowadzanie odbiorów powierzchni,
 • Monitorowanie postępów w realizowanych projektach za pomocą dostępnych narzędzi, ocena kosztorysów budowlanych, w tym przygotowywanie wstępnych, okresowych i końcowych raportów, zgodnie ze standardami,
 • Zapewnianie zgodności realizowanych prac z wymogami klienta, aktualnymi przepisami, zasadami bezpieczeństwa,
 • Prowadzenie lub udział w procesie ofertowania – przygotowywanie, prezentowanie oraz negocjowanie ofert,
 • Nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji na każdym z jej etapów, aż do odbiorów końcowych i przekazaniu do użytkowania (kontrola harmonogramu, wykonania budżetu inwestycji, zgodności z zatwierdzonym projektem oraz standardami jakości)
 • Doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

 

WYMAGANIA

 • min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku jako Kierownik Robót lub Inspektor nadzoru - specjalność sanitarna,
 • uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami sanitarnymi bez ograniczeń,
 • mile widziane uprawnienia projektowe,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobra znajomość MS Project, AutoCAD, MS Office,
 • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na pracę pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp na budowie,
 • koordynowanie i odbiory prac Wykonawców na budowie,
 • opiniowanie opracowań projektowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego,
 • opiniowanie zgodności prac projektowych i robót budowlanych z warunkami kontraktu, koordynacja procesu budowy oraz nadzór nad jakością wykonywanych robót,
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wykonywania prac budowlanych,
 • kontrola terminowości realizacji robót oraz osiągania poszczególnych etapów prac na budowie,
 • raportowanie postępów prac budowlanych do Inwestora,
 • przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,
 • Udział w testach, próbach, rozruchach urządzeń technicznych oraz kontrola sporządzanych protokołów,
 • doradztwo inżynierskie w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji budowlanych,
 • udział w ostatecznym zamknięciu projektu pod względem finansowym oraz formalnoprawnym,
 • nadzorowanie zakończenia procesu inwestycyjnego poprzez nadzorowanie usuwania wad,
 • współpraca z Project Managerem i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz Kierownikiem Budowy.

 

STANOWISKO

Kierownik budowy

 

WYMAGANIA:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Izby inżynierów;
 • min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy;
 • min. 1 inwestycja budowlana nadzorowana od przekazania placu budowy do jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie o wartości powyżej 2 mln PLN;
 • mile widziana znajomość języka angielskiego;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • systematyczność;
 • komunikatywność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • sprawowanie obowiązków Kierownika Budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego przez cały okres trwania projektu;
 • prowadzenie dokumentacji budowy;
 • dbałość o terminowość realizacji inwestycji;
 • koordynowanie pracy podległego zespołu;
 • opracowywanie pism, oświadczeń, harmonogramów, zestawień;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu ofert;
 • współpraca i kontakty z inwestorem, kierownikiem kontraktu, projektantami i innymi podmiotami w ramach prowadzonych prac;
 • dbałość o przestrzeganie procedur BHP;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego;

 

STANOWISKO

Stażysta

 

WYMAGANIA

 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Systematyczność;
 • Komunikatywność.
 • Mile widziane zainteresowanie budownictwem zrównoważonym,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

STANOWISKO

Inspektor nadzoru robót budowlanych konstrukcyjnych

 

WYMAGANIA

 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlano-konstrukcyjnych, co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej roboty budowlane;
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 

STANOWISKO

Inżynier budownictwa / Administrator projektu

 

WYMAGANIA

 • Wykształcenia wyższego budowlanego;
 • Dobrą znajomość języka angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenia w nadzorowaniu realizacji projektów budowlanych,

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu;
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
 • Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
 • Prowadzenie dokumentacji robót;
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
 • Udział w procesie kosztorysowania;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Organizacja spotkań i przygotowywanie protokołów z narad organizowanych przez Kierownika Projektu;
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie przygotowania ofert dla klientów;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

STANOWISKO

Inżynier budowy branży elektrycznej

 

WYMAGANIA

 • Zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Wykształcenie: wyższe, wydział elektryczny,
 • Absolwent, student studiów zaocznych lub ostatni rok studiów dziennych,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej (schematy, projekty),
 • Swobodna obsługa pakietu Ms Office, oraz programu AutoCad,
 • Umiejętność zdobycia potrzebnych informacji,
 • Możliwość szybkiego podjęcia pracy,
 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • Współpraca z Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań podwykonawczych inwestycyjnych, remontowych oraz konserwacyjnych związanych z poprawna realizacją projektu;
 • Pomoc w nadzorze jakości i terminowości realizowanych robót;
 • Współpracę przy kontroli i rozliczaniu podwykonawców;
 • Prowadzenie dokumentacji robót;
 • Bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji;
 • Przygotowywanie raportów i sprawozdań wewnętrznych;
 • Kontrola obiegu dokumentacji projektowej i archiwizacja dokumentów.

 

Штаб-квартира Щецин

PM Services Poland Sp. z o.o.
Lastadia Office
ul. Zbożowa 4
70 – 653 Szczecin

Tel: +48 91 831 27 00
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Филиал Познань

Великопольское воеводство


ul. Grunwaldzka 519E
62-064 Plewiska

Tel: +48 693 910 507
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Филиал Варшава

Мазовецкое воеводство

Aleje Jerozolimskie 53 lok 219
00-697 Варшава

Tel: +48 695 970 090
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Филиал Кошалин

Западно-Поморское воеводство

 

 ul. Szczecińska 42
75-137 Koszalin

Tel:  +48 693 840 703
Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.